Är e cigarett farligt och ska man undvika det?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Dock kan man säga att det finns vissa beståndsdelar i ångan från el cigg som inte är så hälsosamma, men det är ändå inte lika dåliga som vanliga cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Innehållet kan inte kopplas till hälsoriskerna med dessa e-cigg. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

bästa

Är e cigg farligt på så vis att man kan bli sjuk av cigaretterna?

Det är inte konstigt om man undrar om el-cigg är farliga då de innehåller det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Däremot så är det många intresseorganisationer som vill få oss att tro att de är farliga. Istället så borde de kanske fokusera på det som är bra med e-cigaretterna.

Innan man börjar använda el cigg tjänar man på att ta reda på fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Dessutom är det viktigt att skilja på nikotin och utan nikotin. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad.

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. E-cigaretter verkar med andra ord bidra till mindre rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

inte farligt. Med e-cigg slipper du de tunga gifterna och du stör ingen annan med din rökning. Det är glasklart.

Ska man röka ska man röka e-cigg. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Man sparar slantar samtidigt som man mår bättre, inte så dumt!